חוות דעת דין צרפתי

חוות דעת בדין הצרפתי

דיני ירושה

לפי סעיף 136 לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965 ("החוק"), בית משפט בישראל מוסמך לדון בעניין ירושתו של כל אדם, אשר (א) מושבו ביום מותו היה בישראל, או (ב) אשר הניח נכסים בישראל.
פעמים רבות אנו נתקלים במקרה בו תושב חוץ, אשר גם נפטר בחו"ל, השאיר אחריו נכס בישראל (למשל – דירה, חשבון בנק וכו'). במקרה של אדם כזה, בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה אשר תוגש למשרדי הרשם לענייני ירושה, תועבר אוטומטית לבית המשפט למשפחה (לפי סעיף 67א לחוק, סעיף-קטן 7) ("בית המשפט").
בין שאר המסמכים אשר יוגשו לבית המשפט כאמור, נדרש המבקש להמציא חוות דעת משפטית, הערוכה כתצהיר, לגבי הדין זר החל על העניין, שהוא בדרך-כלל מקום מושבו של המנוח בשעת מותו. הפרשנות המקובלת ל"מקום המושב" הוא "מרכז חייו" של המנוח בשעת מותו, לפי בחינת כל הנסיבות והזיקות הרלבנטיות. זאת, לפי כללי המשפט הבין-לאומי הפרטי, ובכדי לוודא שדיני המושב של תושב החוץ (למשל – הסדר המשריין חלק מן העזבון לבן זוג או לילדים, כפי שקיים בחלק ממדינות אירופה וארה"ב) לא ייפגע בעקבות החלת הדין הישראלי.

כאשר תושב החוץ התגורר באחת ממדינות ארה"ב, ונדרשת חוות דעת כמוסבר לעיל, משרדנו עוסק במתן חוות דעת לבית המשפט לגבי קביעת הדין הזר בשאלה כיצד יתחלק העזבון.

דיני יחסי ממון

דייר נטלי גרשון משמשת כמומחית בדין הצרפתי בפני כל בתי המשפט בארץ. בתי המשפט ממנים אותה כמומחית מטעמם בתיקים אשר מערבים בני זוג שנישאו זל"ז בצרפת עם או בלי הסכם ממון. כאשר בני הזוג עולים לארץ ומחילטים להיפרד או להתגרש, בית המשפט חייב להבין מהו הדין אשר חל על יחסי הממון בין בני הזוג.

הצדדים לתביעה יכולים לפנות גם ישירות לד"ר נטלי גרשון על מנת לקבל חוות דעת בדין הצרפתי בעניין יחסי הממון בין בני הזוג, לפי הדין הצרפתי

דיני חוזים

דייר נטלי גרשון משמשת כמומחית בדין הצרפתי בפני כל בתי המשפט בארץ. בעלי הדין ובתי המשפט ממנים אותה כמומחית מטעמם בתיקים אשר מערבים חוזים בינלאומיים בין צרפת למדינת ישראל. המשרד מתמחה בדיני חוזים בהתאם להוראות הדין הצרפתי, הדין הבינלאומי והפסיקה של כל בתי המשפט בצרפת בכלל והפסיקה של בית המשפט העליון הצרפתי בפרט (COUR DE CASSATION).

חוות דעת לטאבו

דייר נטלי גרשון משמשת כמומחית בדין הצרפתי בפני כל בתי המשפט בארץ. בתי המשפט ממנים אותה כמומחית מטעמם בתיקים אשר מערבים חברות צרפתיות אשר מעוניינות לחתום על עסקת מכר/רכישה בארץ. המשרד מתמחה בדיני חברות בהתאם להוראות הדין הצרפתי, הדין הבינלאומי והפסיקה של כל בתי המשפט בצרפת בכלל והפסיקה של בית המשפט העליון הצרפתי בפרט (COUR DE CASSATION). חוות הדעת תאשר כי החברה הצרפתית קיימת ופועלת לפי הוראות הדין הצרפת. כך תוכל להיות מוכרת בארץ כחברה כשירה לחתום על עסקאות מקרקעין ולהירשם בטאבו בארץ.

מיהו "מומחה" לצורך העניין?

בפסיקת בית המשפט העליון משנת 2000, ע"א 6796/97 ברג יעקב ובניו (רהיטים) בע"מ נ' BERG EAST IMPORTS INC. פ"ד נד(1) 697, ("עניין ברג") בעמ' 707, נקבע כי:

"קשה להגדיר באופן ממצה מיהו זה שייחשב מומחה לדין זר, אך זאת לומר, כי עורך-דין או משפטן העוסק – בין בפרקטיקה, בין באקדמיה ובין בדרך אחרת – בשיטת המשפט שאותה צריך להוכיח, הינו בעל כישורים לשמש כעד מומחה שניתן להוכיח באמצעותו דין זר".

ועוד נאמר שם כי –
"אם עדות זו אינה נסתרת בראיה אחרת, ייטה בית המשפט לקבלה, אלא אם על פניה איננה משכנעת."

האם מי שמוסמך באחת ממדינות ארה"ב – שם, ישנם חוקי מדינתי וחוקים פדראליים – הינו כשיר לתת חוות דעת גם לגבי דין של מדינה אחרת, בה הוא אינו מוסמך?

בהחלטת בית משפט לענייני משפחה במחוז תל-אביב, ת"ע 008921/99, בש"א 1578/04 הוכמן דוד נ' הוכמן אריה, אשר ניתן ע"י כב' השופטת ו' פלאוט (פורסם ב'נבו'), מזכיר בית המשפט שורה של מבחנים אלטרנטיביים לקביעה "מיהו מומחה לדין זר", מתוך דברי המלומד מ' שאוה. מבין אותם המבחנים, המבחן הרחב ביותר הוא "כל אדם אשר מפאת מקצועו או עיסוקו ניתנה לו ההזדמנות לרכוש לו ידיעה בחוק הנדון" (סעיף 11 להחלטה). בית המשפט מדגיש כי מומחיותו של נותן חוות-הדעת לעניין הדין הזר, נבחנת עפ"י כללי המשפט הישראלי. מאחר ומבחינת הדין הישראלי, עורך-דין אשר עוסק בשיטת משפט אמריקאית עונה על מבחן המומחיות, אזי בית משפט ישראלי מכיר במומחיותו של עורך דין המוסמך במדינה אחת בארה"ב (שם – ניו יורק) כמומחה גם במדינה אחרת בארה"ב (שם- מישיגן). באופן דומה נקבע גם בעניין ברג הנ"ל – העד המומחה הינו מוסמך במדינת ניו יורק, והוכר כמומחה ע"י בית משפט ישראלי להוכחת הדין בניו ג'רזי.

ד"ר נטלי גרשון הינה בעלת תואר שלישי במשפטים (דוקטור למשפטים) מאוניברסיטת פריז. כחברת לשכת עורכי הדין בישראל ודוקטור צרפתי למשפטים, עו"ד נטלי גרשון מלווה הרבה משרדי עו"ד בארץ ומנסחת עבורם חוות דעות מקצועיות בנושא הדין הצרפתי.

סגור לתגובות.